top of page

Juridisk meddelelse og vilkår for brug

I dette rum vil BRUGEREN være i stand til at finde al information relateret til de juridiske vilkår og betingelser, der definerer forholdet mellem brugerne og os som ansvarlige for denne hjemmeside. Som bruger er det vigtigt, at du kender disse vilkår, før du fortsætter din navigation. Housker Inc.Som ansvarlig for denne hjemmeside påtager den sig forpligtelsen til at behandle vores brugeres og kunders oplysninger med fuld garanti og overholde de nationale og europæiske krav, der regulerer indsamling og brug af vores brugeres personlige data. Denne hjemmeside overholder derfor strengt RGPD (REGULATION (EU) 2016/679 om databeskyttelse) og LSSI-CE-loven 34/2002 af 11. juli om informationssamfundets tjenester og elektronisk handel.

GENERELLE BETINGELSER FOR BRUG

Disse generelle betingelser regulerer brugen (herunder blot adgang) af websiderne, medlemmer af hjemmesiden www.housker.com, herunder indhold og tjenester, der er tilgængelige på dem. Enhver person, der tilgår internettet, www.housker.com (“Bruger”), accepterer at underkaste sig de til enhver tid gældende generelle betingelser for portalen www.housker.com.

PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER OG HVORDAN VI GØR DET

Læs privatlivspolitik

BRUGERNES FORPLIGTELSER OG FORPLIGTELSER

Brugeren er informeret og accepterer, at adgang til denne hjemmeside ikke på nogen måde indebærer begyndelsen på et kommercielt forhold til www.housker.com. På denne måde accepterer brugeren at bruge hjemmesiden, dens tjenester og indhold uden at krænke gældende lovgivning, god tro og offentlig orden.
Brug af hjemmesiden til ulovlige eller skadelige formål, eller som på nogen måde kan forårsage skade eller forhindre hjemmesidens normale funktion, er forbudt. Med hensyn til indholdet på denne hjemmeside er det forbudt: Dets reproduktion, distribution eller ændring, helt eller delvist, medmindre du har tilladelse fra dets legitime ejere; Enhver krænkelse af udbyderens eller de legitime ejeres rettigheder; Dets brug til kommercielle eller reklamemæssige formål.

Ved brug af hjemmesiden, www.housker.com, accepterer brugeren ikke at udføre nogen adfærd, der kan skade www.housker.com eller tredjeparters image, interesser og rettigheder, eller som kan beskadige, deaktivere eller overbelaste portalen (angiv domæne) eller på nogen måde forhindre normal brug af internettet. Brugeren skal dog være opmærksom på, at sikkerhedsforanstaltningerne for computersystemer på internettet ikke er helt pålidelige, og at www.housker.com derfor ikke kan garantere fravær af vira eller andre elementer, der kan forårsage ændringer i computersystemerne (software). og hardware) af brugeren eller i deres elektroniske dokumenter og filer indeholdt deri.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

De personlige data, der kommunikeres af brugeren til www.housker.com, kan lagres i automatiserede databaser eller ej, hvis ejerskab udelukkende svarer til www.housker.com, under forudsætning af alle de tekniske, organisatoriske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der garanterer fortroligheden, integriteten og kvaliteten af oplysningerne heri i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende regler om databeskyttelse.


Kommunikation mellem brugere og www.housker.com bruger en sikker kanal, og de transmitterede data er krypteret takket være https-protokoller, derfor garanterer vi de bedste sikkerhedsforhold, så brugernes fortrolighed er garanteret.

KRAV

www.housker.com informerer om, at der er reklamationsformularer tilgængelige for brugere og kunder. Brugeren kan fremsætte krav ved at anmode om deres kravsformular eller ved at sende en e-mail til support@housker.com med angivelse af deres navn og efternavn, den service og/eller det købte produkt og angivelse af årsagerne til deres krav.

Brugeren/køberen kan meddele os kravet, enten via e-mail til: support@housker.com , hvis det ønskes ved at vedhæfte følgende reklamationsformular: Tjenesten/produktet: Erhvervet på dagen: Brugernavn: Brugeradresse: Brugerens underskrift ( kun hvis indsendt på papir): Dato: Begrundelse for kravet:

KONFLIKTLØSNINGSPLATFORM

Hvis det kan være af interesse for dig, kan du til at indgive dine krav også bruge den tvistbilæggelsesplatform, som Europa-Kommissionen tilbyder, og som er tilgængelig på følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

INTELLEKTUELLE OG INDUSTRIELLE EJENDOMSRET

I henhold til bestemmelserne i artikel 8 og 32.1, andet afsnit, i loven om intellektuel ejendomsret, reproduktion, distribution og offentlig kommunikation, herunder metoden til at gøre dem tilgængelige, af hele eller en del af indholdet på denne hjemmeside til kommercielle formål , i ethvert medie og på nogen teknisk måde, uden tilladelse fra www.housker.com. Brugeren forpligter sig til at respektere de intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, der ejes af www.housker.com.


Brugeren ved og accepterer, at hele hjemmesiden, indeholdende, men ikke begrænset til teksten, softwaren, indholdet (herunder struktur, udvalg, arrangement og præsentation heraf), podcast, fotografier, audiovisuelt materiale og grafik, er beskyttet af varemærker, rettigheder ophavsret og andre legitime rettigheder i overensstemmelse med internationale traktater, som Spanien er part i, og andre ejendomsrettigheder og love i Spanien. I tilfælde af at en bruger eller en tredjepart mener, at der har været en krænkelse af deres legitime intellektuelle ejendomsrettigheder på grund af introduktionen af bestemt indhold på nettet, skal de underrette www.housker.com om denne omstændighed med angivelse af:

  • Personoplysninger om den interesserede part, der ejer de påstået krænkede rettigheder, eller angiver den repræsentation, som han handler med i tilfælde af, at kravet fremsættes af en anden tredjepart end den interesserede part.

  • Angiv indholdet beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder og deres placering på nettet, akkrediteringen af de angivne intellektuelle ejendomsrettigheder og en udtrykkelig erklæring, hvori den interesserede part er ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne i meddelelsen.

 

EKSTERNE LINKS

Siderne på www.housker.com-webstedet kan give links til andre egne websteder og indhold ejet af tredjeparter. Det eneste formål med linkene er at give brugeren mulighed for at få adgang til disse links. www.housker.com er under ingen omstændigheder ansvarlig for de resultater, der kan opnås til brugeren ved at få adgang til nævnte links.


Ligeledes vil brugeren på dette websted finde sider, kampagner, tilknyttede programmer, der får adgang til brugernes browservaner for at etablere profiler. Disse oplysninger er altid anonyme, og brugeren er ikke identificeret.

Oplysninger, der gives på disse sponsorerede websteder eller tilknyttede links, er underlagt de fortrolighedspolitikker, der bruges på disse websteder, og vil ikke være underlagt denne fortrolighedspolitik. Derfor anbefaler vi stærkt brugere at omhyggeligt gennemgå privatlivspolitikkerne for tilknyttede links.
Brugeren, der har til hensigt at etablere en teknisk link-enhed fra sin hjemmeside til www.housker.com-portalen, skal indhente forudgående skriftlig tilladelse fra www.housker.com. Etableringen af linket indebærer under ingen omstændigheder eksistensen af relationer mellem www.housker.com .housker.com .housker.com og ejeren af det websted, hvor linket er etableret, eller www.housker.coms accept eller godkendelse af dets indhold eller tjenester

KOMMENTARPOLITIK

På vores hjemmeside og kommentarer får lov til at berige indholdet og foretage forespørgsler. Kommentarer, der ikke er relateret til temaet på denne hjemmeside, som omfatter bagvaskelse, fornærmelser, fornærmelser, personlige angreb eller manglende respekt i almindelighed over for forfatteren eller andre medlemmer, vil ikke blive accepteret. Kommentarer, der indeholder oplysninger, der åbenlyst er vildledende eller falske, samt kommentarer, der indeholder personlige oplysninger, såsom for eksempel private adresser eller telefonnumre, og som overtræder vores databeskyttelsespolitik, vil også blive slettet.
Ligeledes vil de kommentarer, der udelukkende er oprettet til salgsfremmende formål for et websted, en person eller en gruppe og alt, hvad der generelt kan betragtes som spam, blive afvist.


Anonyme kommentarer er ikke tilladt, såvel som kommentarer lavet af den samme person med forskellige kaldenavne. De kommentarer, der forsøger at fremtvinge en debat eller en holdning indtaget af en anden bruger, vil heller ikke blive taget i betragtning.

UDELUKKELSE AF GARANTIER OG ANSVAR

Udbyderen yder ingen garanti og er heller ikke i nogen tilfælde ansvarlig for skader af nogen art, der kan være forårsaget af:

  • Manglen på tilgængelighed, vedligeholdelse og effektiv drift af webstedet eller dets tjenester og indhold;

  • Eksistensen af vira, ondsindede eller skadelige programmer i indholdet;

  • Den ulovlige, uagtsomme, svigagtige brug eller i modstrid med denne juridiske meddelelse;

  • Manglen på lovlighed, kvalitet, pålidelighed, anvendelighed og tilgængelighed af de tjenester, der leveres af tredjeparter og gøres tilgængelige for brugerne på webstedet.

  • Udbyderen er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af ulovlig eller ukorrekt brug af denne hjemmeside.

 

GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Generelt er forholdet mellem www.housker.com og brugerne af dets telematiktjenester på denne hjemmeside underlagt spansk lovgivning og jurisdiktion og af domstolene.

KONTAKT

I tilfælde af at en bruger har spørgsmål om disse juridiske betingelser eller kommentarer til www.housker.com-portalen, bedes du kontakte support@housker.com

På vegne af holdet, der udgør Housker Inc., takker vi dig for den tid, du har brugt på at læse denne juridiske meddelelse

bottom of page