top of page

PRIVATLIV

Ansvarlig – hvem er ansvarlig for databehandlingen?

Identitet: Housker Inc.
Registreret kontor: Paseo de la Castellana, 170
NUMMER INS: 855002369111165
Telefon: +34810101088
E-mail: support@housker.com
Kontakt: Housker  europæisk leder
Domænenavn: www.housker.com

Formål – til hvilke formål behandler vi dine data?

I overensstemmelse med bestemmelserne i den europæiske forordning 2016/679 General Data Protection informerer vi dig om, at vi vil behandle de data, du giver os til:

 • Administrer kontraktindgåelsen af tjenester, som du udfører gennem platformen, samt den tilsvarende fakturering og levering.

 • Send med jævne mellemrum kommunikation om tjenester, begivenheder og nyheder relateret til aktiviteterne udført af Housker Inc. på enhver måde (telefon, post eller e-mail), medmindre andet er angivet, eller brugeren modsætter sig eller tilbagekalder deres samtykke.

 • Send kommerciel og/eller salgsfremmende information relateret til sektoren for aftalte tjenester og merværdi for slutbrugere, medmindre andet er angivet, eller brugeren modsætter sig eller tilbagekalder deres samtykke.

 • Overholdelse af lovligt fastsatte forpligtelser samt verifikation af overholdelse af kontraktlige forpligtelser omfattede forebyggelse af svig.

 • Overførsel af data til organisationer og myndigheder, så længe de er påkrævet i overensstemmelse med lov- og reguleringsbestemmelser.

Datakategorier – Hvilke data behandler vi?

Afledt af de førnævnte formål administrerer vi hos Housker Inc følgende kategorier af data:

 • Identifikationsdata

 • Elektronisk kommunikations metadata

 • Kommercielle informationsdata. I tilfælde af at brugeren leverer data fra tredjeparter, erklærer han/hun at have deres samtykke og forpligter sig til at overføre oplysningerne indeholdt i denne klausul, hvilket fritager Housker Inc fra ethvert ansvar i denne henseende.

 • Housker Inc kan dog udføre verifikationer for at verificere denne kendsgerning ved at vedtage de tilsvarende due diligence-foranstaltninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforskrifterne.

Legitimation – hvad er legitimiteten for behandlingen af dine data?

Behandlingen af data med det formål at sende periodiske bulletiner (nyhedsbrev) om tjenester, begivenheder og nyheder relateret til vores professionelle aktivitet er baseret på samtykke fra den interesserede part, udtrykkeligt anmodet om at udføre en sådan behandling, i overensstemmelse med gældende regler.
Derudover er legitimiteten for behandling af data relateret til tilbud eller samarbejder baseret på samtykke fra den bruger, der sender deres data, som til enhver tid kan trækkes tilbage, selvom dette kan påvirke den mulige kommunikation på en flydende måde og blokere for processer, hvad du vil gøre.
Endelig kan dataene bruges til at overholde de juridiske forpligtelser, der gælder for Housker Inc.

Dataopbevaringsperiode – Hvor længe opbevarer vi dine data?

Housker Inc vil kun opbevare brugernes personlige data i den tid, der er nødvendig for at udføre de formål, hvortil de blev indsamlet, så længe de afgivne samtykker ikke tilbagekaldes. Efterfølgende vil den om nødvendigt holde oplysningerne blokeret i de lovligt fastsatte perioder.

Modtagere Hvilke modtagere vil dine data blive kommunikeret til?

Dine data kan tilgås af de udbydere, der leverer tjenester til Housker Inc, såsom hostingtjenester, marketingværktøjer og indholdssystemer eller andre fagfolk, når nævnte kommunikation er påkrævet ved lov, eller for udførelsen af de aftalte tjenester.

Housker Inc, har underskrevet de tilsvarende behandlingsordrekontrakter med hver af de udbydere, der leverer tjenester til Housker Inc, med det formål at garantere, at nævnte udbydere vil behandle dine data i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende lovgivning.

De kan også overføres til statens sikkerhedsstyrker og -organer i tilfælde, hvor der er en retlig forpligtelse.

Banker og finansielle enheder, til indsamling af tjenester.
Offentlige forvaltninger med kompetence inden for aktivitetssektorerne, når det er fastlagt ved gældende regler

Informationssikkerhed – Hvilke sikkerhedsforanstaltninger implementerer vi for at passe på dine data?

For at beskytte de forskellige typer data, der afspejles i denne privatlivspolitik, vil den udføre de nødvendige tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre tab, manipulation, spredning eller ændring af dem.

 • Kryptering af kommunikation mellem brugerens enhed og serverne hos Housker Inc.

 • Kryptering af information på Housker Incs egne servere

 • Andre foranstaltninger, der forhindrer tredjeparters adgang til brugerdata.

 • I de tilfælde, hvor Housker Inc har tjenesteudbydere til vedligeholdelse af platformen, der er uden for EU, er disse internationale overførsler blevet reguleret i overensstemmelse med Housker Inc's forpligtelse til beskyttelse, integritet og sikkerhed af de personlige data.

Rettigheder – Hvad er dine rettigheder, når du giver os dine data, og hvordan kan du udøve dem?

Du har ret til at få bekræftelse på, om Housker Inc behandler personoplysninger, der vedrører dig.
Ligeledes har du ret til at få adgang til dine personoplysninger samt til at anmode om berigtigelse af ukorrekte data eller, hvor det er relevant, anmode om sletning af dem, bl.a. når dataene ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet. .

Under visse omstændigheder kan du anmode om begrænsning af behandlingen af dine data, i hvilket tilfælde vi kun opbevarer dem til udøvelse eller forsvar af krav.
Under visse omstændigheder og af årsager relateret til din særlige situation, kan du gøre indsigelse mod behandlingen af dine data. Housker Inc vil stoppe med at behandle dataene, undtagen af tvingende legitime årsager, eller udøvelsen eller forsvaret af mulige krav.

Ligeledes kan du til enhver tid udøve retten til dataportabilitet samt trække de afgivne samtykker tilbage, uden at det påvirker lovligheden af behandlingen baseret på samtykket forud for tilbagetrækningen.

Hvis du ønsker at gøre brug af nogen af dine rettigheder, kan du kontakte support@housker.com .

Endelig informerer vi dig om, at du kan kontakte det spanske databeskyttelsesagentur og andre kompetente offentlige organer for ethvert krav, der måtte opstå i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

Ændring af privatlivspolitikken

Housker Inc kan til enhver tid ændre denne privatlivspolitik, hvor efterfølgende versioner offentliggøres på webstedet. Under alle omstændigheder vil Housker Inc med forudgående varsel kommunikere ændringerne af denne politik, der påvirker brugerne, så de kan acceptere dem.

Denne privatlivspolitik er opdateret pr. 27.12.2018 Housker Inc (Spanien). Alle rettigheder forbeholdes.

Hvis du ønsker det, kan du også konsultere vores Cookiepolitik

bottom of page